The Shining II

Love Moto

1963 Triumph T120 “The Shining II”

By Crush1776 from Dotheton